|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
NƏNƏMİN  KİTABI

Könül nə danışdı, nə dedi mənə-
Uçdu körpəliyə xəyalım yenə...
Durdu gözlərimdə ixtiyar nənəm,
Vüqarı dağ nənəm, saçı qar nənəm...
Elə bil, saçımı darayırdı o,
Qəlbimi, fikrimi arayırdı o.
Duyurdu üzünə dikilən baxış
Deyir ki, ay nənə, bir nağıl danış...
Yenə də kitabı varaqlanırdı,
Qəlbi gah sevinir, gah da yanırdı...
Ellərin zəkası, xəyalı, dərdi
Onda pərdə-pərdə dilə gələrdi.
Onda nəğmə vardı, bayatı vardı,
Onda sevinc quşu, qəm atı vardı.
Onda dinləyərdim Zərniyarı da,
Valehi sızladan qəm-qübarı da.
Kitab Məcnun kimi ağlardı bəzən,
Leylinin  yasını saxlardı bəzən.
Kitabın ildırım sürəti vardı,
Bir anda bir əsri uçub aşardı...
Ondakı nağılın hüdudu hanı?
Saysızdı ondakı hünər dastanı.
Ondaydı ellərin fikri, nəfəsi,
Keçmişin sükutu, bu günün səsi.
Nənəmin səsində, dilində idi:
Elə bil, hər nə var əlində idi.
Bəzən bir yetimə taxt da qurardı,
Şahısa qaldırıb yerə vurardı.
Bu zaman nənəmə alqış deyərdim,
“Danış, dalısını, danış” deyərdim.
Ellərin sevinci, ellərin dərdi
Nənəmin dilində dilə gələrdi.
Mən də gah sevinər, gah da yanardım,
Nənəmi ən böyük alim sanardım.
Sinəmə el sazı asdı o kitab,
Sinəmə çox kitab yazdı o kitab.
Onun Araz kimi kükrəyib daşan,
Kürün nəğməsinə nəğmələr qoşan.
Hünər dastanı da, sevinc səsi də,
Bəzən söz üstündə titrəməsi də.
Nənəmin qəlbindən qəlbimə doldu,
Məni şair edən o kitab oldu.
O kitabın səsi el səsi idi;
O kitab nənəmin sinəsi idi.

1956.


 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws