|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
ALOVLU, MƏNALI ŞERLƏR (Xəlil RZA)
ONUN SEVGİ NƏĞMƏLƏRİ (Davud DƏMİRLİ)
“ ÜÇ OĞUL ANASI “ (Şəkər ASLAN)
“ MƏN SƏNİ TAPARAM “ (Ə. ƏSGƏROV)
ÜÇ KİTAB HAQQINDA (Məmməd RAHİM)
ŞAİR AXTARIR (Tofiq MAHMUD)
“ ARAZ AXIR “ (Qulu XƏLİLOV)
“ ARAZ AXIR “ X . HƏSƏN
Üç poema haqqında (Firidun Hüseynov)
“Anamdan yadigar nəğmələr” (Dursun Məmmədov)
“Anamdan yadigar nəğmələr” (Əhməd Mahmud)
Düşündürən şair (Xəlil Rza)
Aydınlıq, səmimilik (Əmirxan Xəlilov)
Ana yadigarı (Ramiz Məmmədov)
Ana laylası kimi... (Kamil Quliyev)
Ana yadigarı əzizdir (Şəkər Aslan)
İki şer kitabı haqqında (Məmməd Rahim)
Onun “Ömür karvanı” (Dursun Məmmədov)
Bir ömrün karvanı (Allahverdi Eminov)
Poeziya çiçəkləri (Şamil Teymuroğlu)
Qəribə mülahizələr (Şamil Salmanov)
“Qərib mülahizələr” müəllifinin qəribə mülahizələri (Şəmşad Rza)
“Qəribə mülahizələr”də qəribəlik (Cavad Məmmədov)
“Ömür karvanı” yoldadır (Qəşəm İlqar)
“İllərdən biri” (Soltan Abbas)
Son ilin şerləri (Söhrab Tahir)
Şair səmimiliyi (Məstan Əliyev)
Qartal qayalar (Cavad Həsənoğlu; Həsən Valeh)
Qanadlı qayalar (Şamil Namazov)
Yaradıcılıq sadəliyi (Qulu Xəlilov)
Vətən daşlarının vətəndaşlıq nəğməsi (Sabir Rüstəmxanlı)
Şairin şer planeti (Tofiq Mütəllibov)
“Atamın kitabı” (Ədalət İsayev)
“Həyatın və sözün rəngləri” (Əhəd Muxtar)
Poetik həqiqətin gücü (İsa İsmayılzadə)
Fikir olan yerdə (Sirus)
Duyğuların izi ilə (Rəsul Rza)
Yeni yolların kəşfi – yeni axtarışların başlanğıcı deməkdir (Çingiz Əlioğlu)
Şair yaddaşının poetikası (Maarifə Hacıyeva)
Şair dostum Məmməd Araz (Söhrab Tahir)
Şairin yeni töhfəsi (Şamil Teymuroğlu)
Arazlı nəğmələr (Yusif Mədət)
“Məni şerimdə gəz...” (Sadiq Elcanlı)
Nikbin nəğmələr (Famil Mehdi)
Yaxşı ki, bəxtimizə Məmməd Araz düşüb (Arif Əliyev)
Bənzərsizlik poeziyası (Tofiq Mütəllibov)
Vətən nəğməsi (Y. Əliyev; Qardaşxan)
Dağlara söykənən poeziya (Azad Vəliyev)
“Gündoğandan – günbatana mənzilim” (Məmməd Aslan)
El-obaya bağlı şair (Cavid Nəcəfoğlu)
Dözümlü poeziya (Maarifə Hacıyeva)
Məmməd Arazdan yeddi söz (Fikrət Sadıq)
Bir qəlbin yükünü qatara yığsan (Bəxtiyar Vahabzadə)
Düşünən və düşündürən poeziya (Famil Mehdi)
Sözün çəhrayı rəngi (Firidun Ağazadə)
Düşünən, düşündürən poeziya (Vəliyəddin Əliyev)
Bir ümmandan doqquz damla (Əhməd Məmmədov)
İnam və məslək poeziyası (Tofiq Bayram)
El məhəbbəti (Bəxtiyar Vahabzadə)
Məslək və sevgi poeziyası (H. Razi)
Müdrikləşən poeziya (Nəbi Xəzri)
Ulu sözün işığı (Sabir Rüstəmxanlı)
Təmizlənmə (Ramiz Duyğun)
İşıqlı poeziya (Tofiq Mahmud)
Vətən ona oğul dedi (Aslan Kəmərli)
Dünyanın taleyi, dünyanın səsi (Akif Mədətov)
Bala Vətən, böyük Vətən (Əkrəm Əylisli)
Şairin poetik dünyası (A.Y İttifaqından)
“Dünya sənin, dünya mənim” (İnayət Bəktaşi)
Taleyin hökmünü gözləmək azdı (Səyavuş Məmmədzadə)
Hamımızın dünyası (Anar)
Ucalığa, kamilliyə çağırış (Əmirxan Xəlilov)
Məmməd Araz dünyası (Flora Nəciyeva)
“Vətən unudulmur, Vətən unutmur” (Bünyamin Qənbərov)
Həyat məhəbbətli (Firidun Hüseynov)
Artıran söz qədrini (Vilayət Quliyev; Nizaməddin Babayev)
Üç Məmməddən biri Araz (Tofiq Hacıyev)
Poetik duyğular (Şahin Səfərov)
Közərtili könüldən gələn söz (Cavid Naibov)
Məmməd Araz sözünün sehri (Sabir Rüstəmxanlı)
Gözəl sənət nümunələri (Kamil Qurbanov)
O söz ki, heyrətləndirə bilir (Məhərrəm Qasımov)
Heyrətləndirən şair (Ramiz Əsgər)
Poeziyamızın Araz çinarı (Sabir Rüstəmxanlı)
Xalq üçün yanan məşəl (Aybəniz Əhədova)
Təbii hisslər (İsmayıl Şıxlı)
Xalq və torpaq nəfəsli (Qulu Xəlilov)
Məmməd Araz poeziyasında folklor (Aytək Abdullayeva)
Göy işığın poetikası (Allahverdi Eminov)
Haqqın var, Məmməd Araz! (Adil Cəmil)
Xalq şairi olmamışdan da (Tofiq Mütəllibov)
Bir şair tanıyıram (Nəriman Həsənəliyev)
Məmməd Araz ocağının şöləsinə yığışaq (Akif Aşırlı)
Məmməd Araz deyiləndə (Tofiq Mahmud)
Haqqın var, Məmməd əmi (Hidayət Elvüsal)
Bu da belə bir ömürdü (Məmməd Aslan)
Bədii təsvir əlvanlığı (Aytək Abdullayeva)
Misralanan məhəbbət (Məmməd Kazım)
Ata millət, ana millət, ağlama (Hidayət Elvüsal)
Arazın nəğmələri (Şamxəlil Məmmədov)
Məmməd Araz zirvəsi (Yurddaş)
Bir ömür yaşadım (İsa MƏmmədov)
Şerimizin xan çinarı (Bəkir Nəbiyev)
Bir taleyin oyununda (Xanəli Kərimov)
Milli şerin ağsaqqalı (İsa Həbibbəyli)
Sözün şöhrət tacı (Əbülfəz İnfiloğlu)
“Ürəyimsiz kəlmə yazan deyiləm” (Musa Yaqub)
Sübh çağı şeh kimi (Tofiq Mahmud)
Nəğmənin qan qardaşı (Vaqif Bəhmənli)
Təbii inam, şair inamı (Fərhad Qənbəroğlu)
Haqqın var, Məmməd Araz (İlham Məmmədli)
Şairin Azərbaycan dünyası (Ramiz Heydər)
Vətən sənə oğul deyir (Şahmar Əkbərzadə)
Torpaqdı mayası mənim şerimin (Nurəddin Əliyev)
Ziyarətgah şair (Qardaşxan Əziz)
Naxçıvanın üç möcüzəsi (Oqtay Salamzadə)
Böyük sənət bahadırı (İmran Axundov)
Şerimizin canlı şəhidi (Alqış Həsənoğlu)
Dünyayla əlbəyaxa (Gülbəniz Babaxanlı)
Bir dünyalıq ay işığı (Əlirza Sayılov)
Yanıltmayın şairi (Qardaşxan)
Başa düşə bilmədim (Qulu Xəlilli)
Poeziyamızın müdrik ustadı (Azəryar)
Mikayıl Mirzə ilə Məmməd Araz haqqında söhbət (Sədaqət Əlioğlu)
Bir ürəyə sığan dünya (İmamverdi Əbilov)
Haqqın var, Məmməd Araz, haqqın var yaşamağa! (jurnalistin qeydləri)
Bəs Məmməd Araz niyə unudulur?! (Eldar Sabiroğlu)
Yenə Murovdağa qayıdacağam (N.Novruzoğlu; Ə.Sayılov)
Məmməd Araz işığı (Yusif Seyidov)
Məşhur adamlar Məmməd Araz haqqında (Flora, Afaq, İsa, Etibar )
Prezident və şair (Ələkbər Sehrili)
“Su olur yandıran, su tapmır yanan” (Telli Pənahqızı)
Bölüşmək istədiklərim (Şaiqə İsgəndərova)
Məmməd Araz xalqın odunda deyil, xalqın oduna yanan şairdir (Asif Mərzili)
Araz şairi Kür sahilində (Əlirza)
Adı Araz – ünvanı Vətən (Əlibala Səbuhi)
Fəxri vətəndaş (Əli Vəkil)
Haqqın var, Məmməd Araz (Tədbir Mahmudov)
Onun şer ocağının işığı əfsanələrimizdəki uzaq mənzil başına gedən durna qatarına tutulmuş bələdçi çırağına oxşayır (Rəsul Mirhaşımlı)
Oxucu deyimləri (F.Qoca, M.Süleymanov, Q Qəşəmoğlu, N. Xəzri)
Məmməd Araz Naxçıvanda (Cəlal Vəzirov)
Məktəb dərsi (Səyavuş Sərxanlı)
Qılıncdan közərmiş qələm (F. Maqsudov)
Dünya sənindir, Məmməd Araz! (Telman Mehdixanlı)
Əzizim Məmməd Araz (Bəxtiyar Vahabzadə)
Aramızda bir çinar var (Əli Çərkəzoğlu)
Məmməd Araz – şerimizin sənət bürcü (Abbas Mustafayev)
Həqiqət və vətəndaşlıq nəğməkarı (Doktor Cavad Heyət)
Ailə və uşaq mənəviyyatı (Məmmədivənd Məhəmməd)
Xalq şairi haqqında söz (Y.Akpinar, İ. Bozyel, Ürfan Murad Yıldırım)
Məmməd Arazın qəmlə köklənmiş Araz dastanı (Oxucu qeydləri)
Məmməd Araz və ana dili (Oxucu qeydləri)
Publisistikanın üfüqləri (Qardaşxan)
Məmməd Araz sonsuzluğu (“Təzad”çılar)
Məmməd Araz (“Alternativ”çilər)
“Haqqın var, Məmməd Araz, haqqın var yaşamağa” (Məmməd Əfşan)
“Gözəllik saxladı ölümdən məni” (Laçın Qaya)
Məmməd Araz nurundan ilham alan igidlər (Asif Talıboğlu)
Ön söz əvəzi (Yaşar Qarayev)
Vətən – deyin! (Əbülfət Mədətoğlu)
Vətən qayalarına bənzəyən şair (Fərhad Xubanov)
“Vətən! – deyin!” (Hikmət Məlikzadə)
Sevgi ona, nifrət başqalarına (Rasim Qaraca)
Haqq aşiqi Məmməd Araz (Elxan Qaraxanlı)
Məmməd Arazın söz qüdrəti (Budaq Budaqov)
Od dilində, dağ dilində, çay dilində haray (Bəsti Əlibəyli)
“...Vətəni sevmək naminə” (Haqqarar)
Ver sözə əhya ki... (Nizaməddin Şəmsizadə)
Poeziyamızın günəşi (Əbülfəz Bərəkət)
Şerimizin canlı klassiki (Nizami Xudiyev)
Dünya sənin, dünya mənim (Esmira Fuad)
Azərbaycanın dahi şairi Məmməd Araz ((Üfüq Muxtarov)
Vətəndaşlıq poeziyası (Şamil Salmanov)
İlahi, insan da Məmməd Araz ola bilərmiş! (Akif Aşırlı və “Şərq”çilər)
Məmməd Araz 71-i haqladı (“Şərq”çilər)
Bu gün gərək hər anımız Vətən! – desin! (Esmira Fuad)
 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws