|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
II

 ÇOBANIN  DÜŞÜNCƏLƏRİ

O, dərindən köks ötürdü,
Gen sinəsi endi, qalxdı.
Elə bil ki, bir andaca
Kükrəyəcək, daşacaqdı...
Lakin baxıb şah düzünə
Çoban xeyli danışmadı.
Deyəsən o, ürəyində
Gizli yandı, alışmadı.
Dillənmədi, dağ-dərəni,
Dilləndirən tütəyi də.
Sanki ona sirdaş olub
Susmuşdu dağ küləyi də
Mən baxırdım ona tərəf,
Alnı qırış, saçı ağdı.
Şah dağının ətəyində
Sanırdım ki, o da dağdı.
Düşünürdüm: “Niyə susmuş,
Niyə susmuş o ixtiyar?
Nədən onun ürəyində
Gülümsəmir gülən bahar?
Dedim:- Söylə, çoban qardaş,
Bu sükutun nədir adı?
O, üzümə baxıb bu dəm
Qəmli-qəmli pıçıldadı:
-Hər obanın öz yaylağı,
Hər tərlanın öz oylağı,
Dolaylarda bahar çağı
Bir doyunca gəzim, dağlar.
Bu dağlara, dolaylara
İndi onun üzü düşmür.
Nə vaxtdandır ceyranların
İzlərinə izi düşmür.
Çoxdan gözü yollardadır
Gül-çiçəkli baharın da.
O xınalı kəkliyin də.
Bu dağın da, o qarın da.
Hər baharda qarış-qarış
Bizim dağı gəzərdi o.
Hər bulaqdan su içərdi,
Hər çiçəkdən üzərdi o.
Bu dağlarda qonaq qalıb
Bəzən çalıb saz bu yerdə.
Bizə şer oxuyubdur
Qış Muğanda, yaz bu yerdə.
Bu dağlara çıxa-çıxa
Hər binəyə, alaçıxa
O çox nəğmə, qəzəl deyib
Onun özü gözəl deyib:
“Bir qonağam bu dünyada,
Bir gün ömrüm gedər bada.
Vurğunu da salar yada
Düz ilqarlı bizim dağlar”.

Çoban yenə danışırdı,
Çoban yenə kükrəyirdi.
Bir səs mənə: “O deyəni
Ürəyinə yaz,- deyirdi”.
Duyurdum ki, qoca çoban
Şer bilən, söz qoşandı.
Qəlbim onun qarşısında
Həm qəmləndi, həm utandı.
Sənətkarın hər sözünü
Məndən gözəl bilirdi o.
Şair kimi qəmlənirdi,
Şair kimi gülürdü o.
Elə bil ki, bulaq idi
Köksündəki vuran ürək,
Hey dolurdu, boşalırdı
Təzə bahar buludu tək.
Bu vaxt dalğın görərdiniz
Mənim gülər, şad qəlbimi.
Bir sükunət bürümüşdü
Sükunətə yad qəlbimi
Mən bilmirdim onu durub
Dinləsinmi könül sazım,
Yoxsa onun sinəsindən
Qopub gələn seli yazım?!.

Şah yaylağı, iyul 1956.

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws