|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
GÜNAHSIZ  MÜQƏSSİR

Dil açır dünyanın torpağı, daşı:
Manolis Qlezos ölməməlidir!
O da öz xalqının düşünən başı,
O da öz xalqının yazan əlidir.

Afina, dil açır hər dağ, hər dərə:
Susdurma el deyən bir ürəyi sən.
Afina, bu günkü polifemlərə
Tapşırma bu günkü Odisseyi sən!

O dedi doğma yurd, dedi doğma dil,
O sevən torpağa qəm ələnibdir.
Yenidən qələmi götürsün Esxil,
Prometey yenidən zəncirlənibdir...

Oyansın Ellada, Olimp dağına
Gözlərdən sel axsın, ürəklərdən od.
Yunan tarixinin son varağına
Bu son cinayəti yazsın Heredot!

O dedi axtarma tanrını, dini,
Yerdən nur istəsin bu yerin gözü.
Düşündü: bəlkə də elin dərdini
Yazmaqdan tutuldu Homerin gözü...

Cırıb bayrağını qəsbkarların,
O doldu şimşəkli buludlar kimi.
Niyə qarşısında günahkarların
O bu gün dayanmış günahkar kimi?!

Fəqət bir yunançün coşur min yunan,
Cəllad, bu həyatın hökmünə bir bax:
Bu yandan bir palıd yıxanda tufan,
O yandan minini bitirir torpaq.

Cəllad, gülümsünmə gözlərində qış,
Dünya lənət deyir bu intiqama.
Yox, çətir tutmaqla kəsilməz yağış,
Bir ulduz axmaqla boşalmaz səma!

Zindanla, ölümlə ölməz azadlıq;
O əsən küləkdir, o axan sudur.
Yunan torpağının daşı da artıq
Sabahın silahlı Qlezosudur!

Bakı, 1959

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws