|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
ARAZIN  NƏĞMƏSİ

Səndən danışıram, Araz, ay Araz,
Bulan da, durul da, səsimi dinlə.
Apar ellərə yay, könüllərə yaz
Bu kiçik nəğməmi nəğmələrinlə.

Nəğməm də özüm tək cavandır hələ,
Mənim də səsim var səsinə çatsın.
Yüz il qələm çalan sənətkar əli
Nəğmənə bənzəyən nəğmə yaratsın!

Sən canlı tarixsən doğrudan, Araz,
Səsində min ildən qəm-qubar qalıb.
Sinəndə dil açan bu yanıqlı saz
Ulu babalardan yadigar qalıb.

Qoca şahidisən qoca dünyanın;
Çox nahaq qanlara boyanmısan sən.
Nə bilim, bəlkə də neçə ananın
İlıq göz yaşından yaranmısan sən...

Axıb çağlayırsan illərdən bəri,
Bəlkə də yaşını bilməyir insan!
Sinələrdən qopan qəmi, kədəri
Torpağa yazmısan, daşa yazmısan.

Üstündən çox şahlar keçirmisən sən,
Dalğanda igidlər döyüşməsi var.
Səsində qəlb açıb, kama yetməyən
Neçə sevgilinin hicran səsi var.

Nə qədər ağırmış dərdin, möhnətin,
Ağrıdır sinəmi acı xəyallar.
Araz, dilin olsa sözün, söhbətin
Min il yazılası bir dastan olar.

Gah həzin, gah coşğun nəğmə deyirsən,
Bəlkə də hər havan bir sazdan qalıb.
Səsin Koroğludan, hirsin Tomrisdən,
Qəmin də Dilqəmdən, Abbasdan qalıb.

Qışda lal olursan günahı var tək,
Yazda qılınc alıb qeyzə gəlirsən.
Gecəli-gündüzlü mənzil kəsərək
Nə nəfəs dərirsən, nə dincəlirsən.

Gah gizli nəğmələr qoşur suların,
Susursan utancaq bir mehman kimi.
Gah da nərə çəkib coşur suların
Balası vurulmuş bir aslan kimi.

Səndə təmkinlik də, dəlilik də var,
Dağlarda pələngsən, düzlərdə quzu.
Bəlkə sularında dil açıb ağlar
Leyli məhəbbəti, Məcnun arzusu?
Çağlayırsan yenə, coşursan yenə,
Hər nəğmən, hər halın mənə tanışdır.
Deyirəm: ağ saçı ləpələrinə
Bəlkə də Səbuhi bağışlamışdır.

De, hansı çağlardır çıxmır yadından,
Bəzən xəyallara dalırsan, Araz!
Bəlkə Xançobanın qəlbindən qopan
“Bənək” havasına dalırsan, Araz!

Bu günün çobanı başqadır ancaq
Ağlamır nəğməsi torpağın, yerin.
Ömür günümüzlə qucaqlaşaraq,
Dalınca daş atdıq qara günlərin.

Açıldı sabahı elin, obanın,
Sular da başqa bir ahənglə dindi.
Arzusu gözündə köçən babamın
Torpağı sevindi, daşı sevindi.

Görüb bu sevdalı, güllü baharı
Sən də başqalaşdın, Araz, ay Araz!
Dəyişib səmtini çöllərə sarı
Yeni nəğmə qoşdun Araz, ay Araz!

Hanı dəliliyin, bir danış görək?
Milin su dərdinə çara çəkirik!
Tutub yedəyindən hara istəsək
Ora döndəririk, ora çəkirik.
Hər damlan nemətdir bu doğma elə,
Çölümə pambıqsan, evimə işıq.
Sən yaradan barı yesək də, hələ
Sənin dastanını yaratmamışıq.

Yox, yox, gəl incimə hələ uşaqdır
Bu nəğmə şairi, bu saz şairi;
Sabah dastanını başlayacaqdır
Bu Araz şerinin Araz şairi!
1957 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws