|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
POEZİYA, POEZİYA

Poeziya, poeziya!
Ey qələm qardaşım!
Mənimlə diz-dizə,
Üz-üzə
        oturan
Sirdaş bacım,
Həmdəm qardaşım!
Bu dünya yolunda
Sən ömür karvanım!
Hardasa büdrəyib,
Əbədi yıxılsa
        Sarbanım,
Tufanlar səhrası,
Boranlar gədiyi
        Adlayan
Böhtanlar ətəyi
        Qatlayan
Cürətin olarmı?
Qüvvətin olarmı?
Eşqimin Fərhadı,
Külüngün hardadı?
Sinəmin fikirlər
Dağını parçala!
Bir sönən ocağa
         nur cala.
Bir dönük taleyin
Son ümid kütahında
        işılda!
Peşiman pisliyin
    Günahında işılda!

Poeziya, poeziya!
Ürəyin yarpaq dilisən,
Bənövşə nisgilisən,--
Bəşərin ən böyük
    İttiham  kürsüsü,
Ən iti
    İntiqam qılıncı,
Ən incə
    Gözəllik güzgüsü!

Poeziya, poeziya!..
Bir Müşfiq qəlbinin
Sarımtıl muradı!
Bir Lorka ömrünün
Bozumtul fəryadı!

Poeziya, poeziya!..
Dalğalar çəngindən
Yoğrulmağı bacar!
Ürəklər kraterindən
Sovrulmağı bacar!
Yonmağı, yonulmağı,
Büdrəyib yanılmağı,
Çırpınıb
    doğrulmağı bacar!
Yıxılan evlərə
    Qaldırıcı kran
    Olmağı bacar!
Sevgi məktublarında
Göz-ekran
    olmağı bacar!
Dildən-dilə düş,
Əldən-ələ düş.
Döyül, bərki, cilalan.
Hamarlan, tumarlan!
İstər bu günkü
    sərbəst meylində
    sərməst ol,
İstərsə dünənki
    formanla məst ol,
İstərsən ağ ol,
Lümlüt ağ ol!
Bircə ürəksiz başlardan,
Bircə başsız ürəklərdən
    Uzaq ol,
    Poeziya, uzaq ol!
1966.

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws