|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
ANLARIM

Səhər təbəssüm idim.
Təbəssüm, bir qucaq.
Gözümün nurunda
    yuyundu bağça-bağ.
Nəğməmi
         Səhər yelləri oğurlamışdılar.
Bir az
    Gecikmişdi quşlar.
Onların da qanadına
Pərvazlıq atdım.
İnsan ömrümdən bir az
Quş ömrünə qatdım.
Düzlərə yol açdım,
Babamın ruhunu
Düzlərdə zəmi gördüm.
Dağlara qol açdım,
Qəşbəndi azacıq
    Alnına sürüşən,
Darayı yaylığı
    çiyninə düşən
    nənəmi gördüm.
Gülümsər çəməni
    Qaymaqlı nəmi gördüm,
Günəşə sarı getdim,
Günəşə sarı.
Bütün qapılara.
    Günəş açarı saldım.
Günəş açarı
Bütün ürəklərə günəş açarı.
Elə vüqarlandım ki,
    qanadlandım ki,
    özümü günəşin
    yerdəki vəkili
    sandım ki...
Gündüz
    qəzet davalarına düşdüm,
Münasibət dalğalarına düşdüm.
Muğamat konsertimə
Cığıltı qatdı
Bir müxbirin
    giley-güzar dalğası.
Beynimə qondu bir ağacdələn,
Bir tərif darğası.
Gündüzüm... gündüzüm...
Gah mənim gül düzüm,
Gah mənim gül dərəm.
İstərəm hər anın
Çətrindən gül dərəm.
İstərəm hər anın
Camından bal dadam.
İstərəm bu camın
Lap elə boşundan
    bal dadam.
Yarımçıq xoşundan bal dadam.
Bal deyib, bal dadam.
Bəzən də özümü aldadam...
Axşam xatirəydim,
Uşaqlığımgilə dəydim.
Oyuncaqlarımgilə dəydim.
Dostum gəncliyimlə
        görüşdüm.
Qızlar güllüyünə düşdüm.
Anaların qucağında
Qızlar çələngi vardı,
Qızlar çələngi.
Saçlar çay çələngi.
Saçlar çay pələngi.
Üzlər ay çələngi.
Çəmən asılmışdı ətəklərindən,
Bulud yapışmışdı ləçəklərindən,
Yollar dolanmışdı bellərinə ki,
Güllər ilişmişdi tellərinə ki,
Zəriflik, kövrəklik ala bilələr,
Yoxsa göy sarala, yer sola bilər...
O çələngdə bir gül gördüm,
        ayrı güldü.
O günlərin çələngindən
        qapdığım gün
        ayrı gündü.
Günlərimi günlər aldı,
Gül saraldı.
Xatirəmin əllərindən
Tutub qaçdım o günlərdən.
Ey anlarım, o günlərdən
Bulaq-bulaq nəğmə oxu,
İlmə-ilmə ömür toxu!
                    1968

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws