|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
LENİN  ZİRVƏ

Biz nə qədər dahi desək,
             ulu desək,
Ona bəşər ağlı desək,
Ona günəş oğlu desək;
Bu çeşidli
    təltiflərin hamısından,
Şeriyyətlər toplusunda,
Məhəbbətlər toplusunda
Ali sözlü,
Ülvi sözlü
    təriflərin hamısından
O, yenə də uca durur.
Elə bil o yüksəkliyi
Elə yüksəklikdə
    dondurubdur
            ki,
Oradan o yana ta
meyarsızlıq, ölçüsüzlük
        ölkəsidir.
Orda dahi anlayışı,
dahiliyin qırıntısı,
        kilkəsidir.
Orda o, sadəliyin,
        adiliyin
Ən sonuncu nöqtəsidir.
O sadəlik, o adilik
Ucalıqdan uca olan
Ali fikir zirvəsidir.
O zirvədə ömürləri
Dərə kimi,
    təpə kimi,
    yamac kimi
    görmək olur.
O zirvədən həqiqəti,
Ədaləti,
Səadəti
Yer üzünə səpələyən
Qızıl qanad ildırımlar
        hazır durub.
O zirvənin ayağında
        xəyanəti,
        cinayəti,
        ədavəti,
            dəfn eləyən
        sıldırımlar
                 hazır durub.
Vəsflərə  sığışmayan

O sadəlik zirvəsində,
    O dahilik zirvəsində,
    O adilik zirvəsində
        Lenin yaşar.
Əbədilik məfhumunu
        təsdiqləyən
Əbədilik zirvəsində
Lenin yaşar,
        öz ağlının
Orbitində fikrimizi,
Ağlımızı yaşadaraq.
O zirvədən yolumuza
        günlər axar
        çıraq-çıraq.
Günlər axar
        gün üzünə
        həsrətlərin taleyinə.
Günlər axar
        günümüzə
        həsədlərin taleyinə.
Lenin fikri
        ucalığın
Bir əl çatmaz zirvəsindən
Nur səpələr bu həyata.
Lenin dağı
        qoymaz ona
Təltif çata,
Mədh çata,
Tərif çata.
                    Yanvar, 1969 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws