|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
DAĞLARA  ÇAĞIRIŞ

        Musa Yaquba

Şair, qayalara, dağlara söykən,
Mənim də arzumu sən yaşat barı.
Özülsüz şöhrətlər uçurub sökən
Zamana bənzəyən dağ gürşadları
Min il də göz yumub, açsa ağzını
Yuya bilməyəcək daş xınasını.
Bu dağlar özəyi, özülü möhkəm,
Şair, qayalara, dağlara söykən!

Ən ağır anında dağlarla danış,
Ən ali loğmandır o müdrik qoca.
Nə qədər, nə qədər qaysaqlanmamış
Dərdlər tullasan da dərə boyunca
Dağ çayı çökdürüb çay daşlarına,
Duruldub bənzədər göz yaşlarına.
Dağlar öz hökmündə güzəştsiz, ötkəm,
Şair, qayalara, dağlara söykən!

Dağlar sevgisində bir ulu ata,
Dağlar ərköyünlər atası deyil.
Kimini xurcuntək çiyninə atan,
Hellənc sapandına qoyub kimini
Dərələr dibinə atası deyil.
Hətta ildırımlar dağlar çibini,
Dağların qorxusu, xətası deyil.
İgidlər çiynini dağlara tikər,
Şair, qayalara, dağlara söykən!

Başından sağsağan əskik olmayan
Donqar qoz ağacı pıçıldasa da:
Gözündə gözəllər əksi olmayan
Lil bulaq qıyqacı pıçıldasa da,
Söykənmə möhrəsi nəm divarlara,
Söykənmə özülü kəm divarlara.
Ucalıq enilməz dağlar var ikən,
Dağlara söykənən dağlara söykən!

Dağlar dağ oyadan qıyıltıları
Bütün dərələrə paylaya bilir.
Ötəri, itəri vıyıltıları
Bəzən min illərlə quylaya bilir.
Beləcə səbr öyrən o dağ əmindən.
Yorulub, beziksən dağ aləmindən,
Mənim ünvanıma qarğıyıb, söylən,
Məni bu dağlara çağırıb, söylə:
Buyur, qayalara, dağlara söykən!
Şair, qayalara, dağlara söykən!

1972.


 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws