|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
NİFRƏT AKTI

Sizi,
    lənətimin
        qurğuşun tozuna
        bulaya-bulaya,
Sizi, nifrətimin
    şum-pərşum
        tozuna
        bulaya-bulaya,
Sizi, cürətimin
    qara qayışına
        dolaya-dolaya,
        çayırlar doğrayan
        xışına
        dolaya-dolaya,
Və belə də: tapdaya-tapdaya,
    quylaya-quylaya,
    ucaldıb
        bir təpə
               küllüyə
               döndərəcəyəm!
Bir azca sizdən
    aralı --
        talanı,
          gülzara,  güllüyə
              döndərəcəyəm.
Orada
    bir bağban heykəli
        dikəlib
             deyəcək:
O küllük təpəni
        aramla bellə!
Bellə, bellə!
Ədalı nidalar,
Nidalı ədalar
    torpağın “əla çatlarında”,
    torpağın yumşaq qatlarında
    nömrələr tutacaq
        növbədən kənar.
Növbələr tutacaq
    növbədən kənar.
Mən də
    əlimdə
    bu nifrət aktım,
        niftər cildim;
Deyəcəyəm ciddi-ciddi:
İndi ki, oldun
su ağzına
        yem edəsi
        xəyanəti, cinayəti
yaşamaqçün bu adəti,
çağır gəlsin ədaləti...
Ehey, qulaq qapamayın!
Sizi deyirəm -
        azadlıq ulduzuna
        hürən silahlar!
Sizi deyirəm,
yeddinci qitə --
Ölüm qitəsi
axtaran “səyyahlar!”
Qəlbi zülmət, əli qan,
İşığa güllə atan
Xuntaçı buyruqlar,
Xəyanət quyruqlar,
Sizi deyirəm!
Çiynində xurcunu,
Xurcunu gözündə:
bir oğlu, bir qızı,
Bir qardaşı oğlu
bir bacısı oğlu
Baxışı oğru,
Yerişi oğru,
gülüşü oğru,
mənsəb oğrusu,
Səni də deyirəm!
Əsrimdə ən adi,
Ən böyük təlimat --
Əsrin təlimatı!
Əlimi atıb,
ondan bir cümlə,
bir silah -- cümlə
        qapacağam.
Hamınızı bir-bir
        doğrayıb çapacağam.
Ya baxtım,
Deyəcəyəm
Ya baxtım,
Yaşasın bu yeni
ölüm aktı!..
1972

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws