|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
PALIDIN  ŞİKAYƏTİ

Qəribə bir meşədəyəm,
Qəribə bir peşədəyəm...
Burda bütün ağacların dilləri var,
Ayaqları, əlləri var.
Bəzisinin ayağı baş,
Bəzisinin başı ayaq.
Eləsi var: görən kordur
Eləsi var: yatmış oyaq.
Qarnı ilə düşünən də,
Qarnı ilə baxan da var;
Gözlərini "dost-müsahib"
böyüklərin gözlüyünə taxan da var.
Qəribə bir meşədəyəm,
Qəribə bir peşədəyəm -
Gözətçiyəm. Gözləyirəm
Görən gözlər bura cığır, yol açmasın.
Ayıq başlar
Qulağını şeşələyib,
Meşəmizin dövrəsinə dolaşmasın.
Görürsən ki, bəzən mənim
Kötüyümün yan cibinə
Bir göbələk tulladılar -
Mənası var:
"Ağzını yum",
Mənası var:
"Səsini kəs.
Bu dünyada
Görən bilməz,
Bilən görməz..."
Görürsən bəzən belə
Bir mövzuda "iclas" gedir
"Meşəmizdə nə çatışmır..."
Qulluqçular,
buyruqçular dəstələnir.
Yırtıcılar qürrələnir,
"Dəymə mənə..." kolluğunun
Qonaqları
Dinməməkçün xəstələnir.
Söz alır qurd:
"Dikəldərək boynunu,
Deyir: Qoyaq talalarda
Təzə yeriş qanunu.
Otluqlardan şikayət var:
Əliklər bərk qaça-qaça
Çiçəkləri əzir ancaq..."
Təklif hədəfə dəyir.
Çaqqal söz istəyir:
- Yoldaşlar, bülbül səsi
Çaşdırır meşəmizi.
Yoldaşlar, səhər-səhər
İşə gedən
Bizim işcil tülkülər
Xoruz banı istəyir,
Xoruz banı...
Onun səsi quyruq üstdə
Durğuzdurur ilanı. -
Deyir: "bizim meşəmizdə
Cür-cücünü qırmağa
Bilirsizmi nə çatışmır? -
Qurbağa, göy Qurbağa!.."
Sonra da təklifinə
Özü əl çalır.
Sədr - Ayı hirslənir,
Qalxıb özü özündəncə söz alır:
- Deyək ki, deməliyəm...
İşimizdə konkret
Təkliflər azdır.
Məgər yaxşı olmazdı
Deyək ki, filan dərə
Çoxdandı müdürsüzdür?..
Səslər:
- Düzdü, çox düzdü!
- Düzdüsə, niyə düzdü?!
Bəs niyə müdürsüzdür?
Təklifiniz bəs nədir?
- Zoğal yaxşı namizəddir!
- Yaxşıdırsa çox yaxşıdır!
Nə karədir, o hardandır?
- Göy taladan...
- Göy taladan...
Bəlkə bir az gözləyə o,
Çox cavandır...
Səslər: "düzdür,
Dahiyanə məsləhətdir."
Bu minvalla neçə belə
Təklif olur, söhbət gedir.
Qaş-göz ilə qeybət gedir.
Eh, nə bilim, nə bölgülər, nə seçmələr,
Aramlar görürəm mən.
İpək donlu maralları
Yorub yıxan
Yalan dolu arabalar
Görürəm mən.
Çox qəribə meşədəyəm,
Çox qəribə peşədəyəm,
Çox qəribə nəşədəyəm...

1966

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws