|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
GÖY ARXALIQ

Qara çoban,
Zoğal çomaq,
Çəmbər çarıq,
Göy arxalıq!
Biz sizinlə
Neçə-neçə
Dərə keçdik;
Arx adladıq,
Yurdumuzda
     qara yelli
          çapanların
Daş evini çapıb gəldik.
Göy əsgidən
günümüzü
           qapıb gəldik.
Dünən biri
           durub dimdik,
Gözlərimə ağac oldu.
Heç bilmədim
Hırıldadı, mırıldadı:
"Çəmbər çarıq,
Göy arxalıq -
Bir buna bax!
Nədən yazır".
Dayan, qafil!
Neyləyək bəs?!
Babamızdan, nənəmizdən
           utanaqmı?
Çırın-çılpaq
       qum üstünə uzanaqmı?
Deyək: elə babamız da,
Nənəmiz də
külək geyib,
hava yeyib!
Qəbirləri sökək bəlkə?
Babaların
         torpaq olmuş
         sümüyünü
biz sintetik
           tabutlara
           tökək bəlkə?
Ya bilmərrə danaq,
Deyək:
Heç olmayıb dünənimiz,
Nə nənnimiz,
nə nənəmiz,
nə nəmimiz,
çubuğumuz, çətənimiz
heç olmayıb...
Sən yaz, bala:
Yaz ki, mənim
Atam, anam maşın olub,
Yaz ki, əvvəl nə ayağım,
nə də ağlım-başım olub.
Yaz: hamısı alınmadır.
Yaz: hamısı salınmadır.
Yeri, bala, öz yerişin
busa, yeri!
Yeri, yeri,
Yanı-yanı,
Dalı-dalı yeriməyi
Yenilik san!
Arxanı dan.
Mən danmıram,
utanmıram,
       sarı büzmə,
yaşıl kürdü,
göy mintənə
       geyən nənəm,
Birnəfəsə
neçə dastan
      varaqlardı,
      deyəmmənəm.
Mən danmıram,
Bir də belə
çul qapmıram
yad alıxdan;
      bir də, bir də
Utanmıram
Dünənki göy arxalıqdan,
      utanmıram.

Avqust, 1970

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws