|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
DOSTLAR QAZSIN  MƏZARIMI

Gözlərimə payın yetsə
Gözün aydın, torpaq anam.
Son sözümü, son andımı
Gumuldana-gumuldana,
Dostlar qazsın məzarımı.

Qar odası Kərəmindir,
Bulaq başı Ələsgərin.
Araz üstə sivri duran
Bir qaya da mənim yerim.
Dostlar qazsın məzarımı.

İçi gülər İsmi Dönük
Gözlərindən yaş ələyər,
Məqam tapa, yaş yerinə
Son evimə daş ələyər.
Dostlar qazsın məzarımı.

Halal sözüm, hardasa bir
Halal qəlbə dənim düşdü!
Harda çaşdım, harda aşdım,
Yönsüzlüyə yönüm düşdü...
Dostlar qazsın məzarımı.

Günahlarım çoxsa, yığın,
Büküb qoyun başaltına.
Bəlkə elə başım halal
Baş altdakı daş altına?!
Dostlar qazsın məzarımı.

Sinəm üstə həkk oluna
Xış dəstəyi, bir də qələm...
Öz qəbrimə gülə-gülə
Özüm yenmək istəyirəm,
Dostlar qazsın məzarımı...

Mərdəkan, iyun, 1984.

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws