|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
SİNƏM SƏHRA SİNƏSİ

Səhra qumlarının hesabı varmı?..
Səhra küləkləri cilova yatmaz.
Sinədə itəni tapmaq olarmı?
Küləklər qayıdar,
İtən qayıtmaz.

Özümü gəzirəm əli çıraqlı,
Çəkisiz, ölçüsüz qum dənəsiyəm.
Hər yolun, çəhlimin qapısı bağlı,
Qarışqa fəndləri öyrənəsiyəm.

Suyu bir dəhnədən: əyrinin, düzün...
Bir gözdə haqq yatır,
Bir gözdə nahaq.
Qaraquş gecəni, ağ quş gündüzü,
Tələdən, cələdən kim qoruyacaq?

Təklərə hay verib, tənha qalmışam,
Sinəmdən ay doğar-qaranlıq olsa.
Sonuncu qorumla od qalamışam,
Yanarlıq olacaq-
Qanarlıq olsa.

Sənə də yol verdim, süləngi xain,
Əli məşəllidir bələdçi peşəm.
Sürün öz yuvana, sürün arxayın,
Mən çox yıxılmışam, sürünməmişəm.

Bəzən buz içində od saxlayıram,
Dəvə yüklərimi qarışqa dartır.
Bəzən düşmənimi qucaqlayıram,
Hardasa bu dəmdə dostlarım artır.

Əkinim-biçinim baharlı, qışlı,
Yağışsız buludu torpaq eşitmir.
Yüz il qulağımın dibində qışqır,
Ürək eşitməsə, qulaq eşitmir.

Bir qum dənəsində uyuyan qoram,
Səhra sinəsidir sinəm deyirəm.
Səhra dözümündən dözüm qoparam,
Səhra yanğısında sönəm, deyirəm...

14 mart, 1988.


 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws