|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
ZAMANA  ALDANAN  BÖYÜK  YAZIĞA

Belə çoxumuzu aldatdı zaman,
Gülüb, arxamızca daş atdı zaman.
Sonra da "gözümdən itilin", - dedi.
"İtirin keçmişi, itirin", - dedi.
Aldatdı beləcə aldatdı zaman,
"Şər" - deyib, özünə əl qatdı zaman.
Tutaşmaq öyrətdi, söz dura-dura,
Əyilmək öyrətdi, düz dura-dura.
Qardaş qardaşına atdı - yenilik!
Nəvə babasını satdı - yenilik!
"Hər yeni səhərə yeni göz açdıq",
"İşdən qayıdanda ünvanı çaşdıq".
Qara siyahıya düşdü çən-duman,
Köhnə çay, köhnə arx, köhnə dəyirman.
Dedik ki, zamanı qabaqlayaq biz,
Ona çatmayanı ayaqlayaq biz.
Çölləri şumladıq vaxtından qabaq,
Dən səpib,  suladıq vaxtından qabaq.
Doğdu inəklər də vaxtından qabaq,
Buzovlar böyütdük vaxtından qabaq.
Boşaldı təknəmiz vaxtından qabaq,
Təzəmiz, köhnəmiz vaxtından qabaq...
Batdı dövlətimiz vaxtından qabaq,
İtdi şöhrətimiz vaxtından qabaq,
Yenə də qışqırdıq: sabah bizimdir!
Sabaha tuşlanan silah bizimdir.
Yaxşı böyürənə əl çaldıq - alqış!
Yaxşı alçalana alçaldıq - alqış!
Ucaldı heykəlin bu çağda, belə
Çalış heykəlini bərk saxla, belə
İndi yıxılmağın çox asan olar
Çətin yıxılanı durğuzan ola,..
Səni hiyləgərcə aldatdı zaman,
Sonra boğazına ip atdı zaman,
İp atdı, sürüdü haraya gəldi,
Nə tanrı, nə bəndə haraya gəldi.
Əlimiz öyrəndi boyaqçılığa,
Dilimiz öyrəndi boyaqçılığa;
Qırmızı boyadıq bütün rəngləri,
"Qırmızı" soy adı bütün rənglərin,
Adını dəyişdik bütün varlığın,
Kəşf etdik "Qırmızı bəxtiyarlığı",
Qırmızı boyandı hər gümanımız,
Qırmızı parçadan üst köynəyimiz,
Qırmızı parçadan alt tumanımız...
"Qırmızı" ağladıq, "qırmızı" güldük.
Qurd kimi uladıq,
İt kimi hürdük.
Zülmət gözümüzü tutduğu halda...
Söz açdıq işıqlı gələcək haqda.
Aldana biləni aldatdı zaman,
Sonra arxamızca daş atdı zaman.
Hər evə rəhbərin  nəfəsi gəldi,
Nəfəsilə birgə qəfəsi gəldi,
Bu gün hər mədhinə yasin oxutduq
Yer qazıb, dəfn etdik əməlli-başlı.
Məni də qələmim atəşə tutdu:
"Sən də çox aldandın, ay ağlı çaşqın,
Çoxun dəfn olundu, çox azın qalıb,
Qalıbsa, bir ağız avazın qalıb".
İndi də bir qeyri haldadır zaman,
Aldana biləni aldadır zaman.
Kiməsə küləşdir, samandır zaman,
Kiməsə axçalı dövrandır zaman.
İndi də zamanı yaşadan bizik,
Aldadan biziksə, aldanan bizik...

13 aprel 1991

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws