|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
GÖZƏLLİK  SAXLADI ÖLÜMDƏN  MƏNİ

Mən yenib gedirdim qüruba doğru,
Neçə dərd-vəsiyyət qolumun üstə;
Önümdə bir təzə dünya doğuldu
Sən nazil olanda yolumun üstə.

Hardan bu doğmalıq, bu istək, bu nur!
Bu kimin bəxtiydi, bu kimin payı?
Ürəyim ürəyəm deməyə qorxur -
Bu mənim yol azan qəlbimin payı...

İşıqlı ulduzlar  az-az görsənər,
Yer kimi göyün də paxılları var.
Bu dəmdə, görkəmdə səni görsələr
Gözünü açmamış batıracaqlar...

Duyğusuz, bu hissi duyası deyil,
Nə qədər buxovlar, sədlər, kilidlər...
Bu dünya sevgilər dünyası deyil,
İtlər dünyasıdır quduran itlər.

Bu necə məleykə-önümdə belə,
Axı mən heç vədə sevilməmişdim.
Sevincək olmuşdum, ömrümdə belə,
Heç belə, heç belə sevinməmişdim.

Mən tale yoluna tez çıxdım hədər...
Sən də çox gecikdin, yadında saxla,
Onu itirənlər, onda itənlər
Nə tapar beləcə sayıqlamaqla!

Zamanın bir çopur daşının altda
Göyərib puç oldu, gör nə günlərim.
Köhnə yastıq kimi başımın altda,
Saralmış günlərim, köhnə günlərim.

Bu odu odunsuz yanan dünyada
Şeytana göz dikən gözə görünmə,
Bu yaman dünyada, yalan dünyada
Gözəl ol, amma ki, gözəl görünmə!

Özüm çəkəsiyəm hər ağır yükü!
Yorulmam, hər anı bir gün də olsa,
O səni yaradan haqqa min şükür!
Gözlərim sevindi bir gün də olsa...

Mən yenib gedirdim qüruba doğru,
Neçə dərd-vəsiyyət qolumun üstə,
Önümdə bir təzə dünya doğuldu
Sən nazil olanda yolumun üstə...

1992

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws