|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
KEFLİ  İSGƏNDƏRLƏ  GÖRÜŞ
                                                   (Mirzə Cəlilə)

İsgəndərlə qarşılaşdım
        bir kənd yolunda.
Bir keflilik nişanəsi
        görmədim onda.
Fikri bir az dolaşıqdı,
Öz-özünə danışırdı.
Cəsarətin olmayanda
        ürəyin olmur.
Cəsarətin olanda da
        çörəyin olmur.
Cəsarətin olmayanda
        qorxaq deyirlər.
Cəsarətin olanda da
axmaq deyirlər.
Mirzə, bura gəlişimə
        özüm utandım.
Şüur gördüm- bir əsrdə
        heç bircə santım,
İrəliyə baxmayıbdır.
Hələ nə gördüm!-
Şeyx ağanın təsbehini
Çox əldə gördüm.
Mən buraya ayıq gəldim.
Ayıq gəldim-
Yatanları ayıltmaq üçün.
Qayıdıram- kefliliyə qayıtmaq üçün.
Hələ neçə Sabir gərək
Sən gərək bura.
Hələ gərək çox inqilab gətirək bura.
Burda hələ kef məclisi
                  keçir gizlicə.
Yer süpürən çadralarsa azaddır necə!
Baxdım bir az Naxçıvana,
Ordubada, Şahbuza baxdım.
Sevincimdən az qala mən ağlayacaqdım.
Yol boyunca düzülmüşdü işıq qədəhi...
Burda isə qızlar gördüm hələ qəhqəhi,
Şivən olur allah, imam azadlığında.
Dedim belə "azad inam" "azadlığında"
Azadmıdır inanmamaq,
            şəkk eləmək də.
Dedilər ki, "bəli, bəli..."
                              Ancaq ürəkdə
Xurafatın çayırları
                          köklüdür yaman.
Gərək onun
            zoğlarını
                     Gizli qırasan.
Dedim nə vaxt. Bu nə zaman,
Bu hansı ildir
Hey, hey, dünya, yüz təbliğat
Mücahidi bir
Mirzə deyildir
Burda Mirzə qələmindən
            qaçıb gizlicə
Neçə kölgə kölgəsini
            sağ görürəm mən.
Vardır diri addımıyla
            ölü gəzənlər.
Mirzə belə deməmişdi,
Ay həmvətənlər!
Deyən doğru danışmağım
            xoşa getmədi.
Həqiqətin söz misrası
            daşa getmədi.
Dedilər ki,
İsgəndərlik eləmə daha!
Dedim: elə İsgəndərəm!
Dedilər: aha,
Belə ayıq danışmaqda
Görünür ki, sən
Yenə keflisən!..
Dedim: əsla içməmişəm!
Dedilər: onda-
Yeri iç gəl! Kefli olanda
Bəlkə təzə bir geyimdə
            göründü bu kənd...
Xəyalımda içib gəldim,
Neçə ili keçib gəldim...
Pəh-pəh, necə dəyişilib
Gör indi bu kənd
Mən kefliyəm, O ayıqdır.
Kaş ayıq olsun.
Mirzə Cəlil istəyinə
            o layiq olsun.

mart, 1967.

 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws