|     |     |  
 
         
   
 

MƏMMƏD ARAZLI GÜNLƏRİM
GÜLXANIM FƏTƏLİ QIZI

SƏNƏTDƏ SON MƏNZİL OLMUR
PUBLİSİSTİK YAZILAR VƏ MÜSAHİBƏLƏR

MƏN ÖZÜM BİLİRƏM NƏÇİYƏM NƏYƏM
HAQQINDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏR
 
Yaddaşlara yazılan səs (İ.Həbibəyli)
Qoruyun dünyanı
Mənim də yaşım az deyil
Qaytar məni
Tələsdim
Xoş gördük, ala sağsağan!
Telefon
Əl dəydi çaxmaq daşıyam
Qayıdarsan
O gözlərə baxmaram
Olarmış
Dəniz o dənizdi, sahil o sahil
Ayrılıq görüşü
Sağ olsun qocalıq
"Birinci sevgini iyləyib atdın".
Kimliyim, nəçiliyim
Təklənmə
Durnaları dönməz oldu
"Dünya böyük, ömür yolu bir addım"
Ölüm qorxur qələmdən
Unut məni
Od kimi, su kimi
Sual
Sözsüz olanda
Bağışla, dəniz!
Dalğasındıran qaya
Dağ qopdu yerindən
Okeanın o tayına məktub
Bu gecə yuxumda Arazı gördüm
Bir insana inamımı itirdim
Göyərdi
Kür üstündə tək ağac
Qonşu çəpəri
Köhnə qafiyələr - çaylaq daşları
Günəş günü
Məni inandırma
Mən bir zaman şair idim
Ya baxtım
Nə günah
Əsgər monoloqu
Ölüm yaxşılığı
Bir ömür yolunda
Yalan
Əlli yaşıma ön söz
Yazı masam
Yazı masam
Dünya sənin, dünya mənim
Əlli il yaşadım
Mübarəkdi, mübarək
Qara dəniz şərqisi
Borc
Həbib müəllim
Mənim validolum
Xəstəxana həyətində bülbül oxuyur
Xatirələr yordu məni
Getdilər
"Özünə bax" - deyirsən
Daş harayı
Vaxtın qalsa
Gərək belə olmayaydı
Sənin etibarın
Dostlar qazsın məzarımı
Məmməd Araz qayası
Daha inanmıram
Puşkinə
Xəbərim olmadı
Tikansız yazılar
Vəzifə, insan
Söz açıq olanda
Yalançının evi yandı
Vəfalıya can qurban
Meymuna əl çalmaq öyrədən uşaq
Yaşat məni
Ağlama, qorxuram göz yaşlarından
Sağlığımda
Qalır hələ
Kəndlə şəhər arasında
Sinəm səhra sinəsi
Xəzəli pul olan bağın
Vaxtında gəlmədin
Yenə bu küləklər
Bu dərə, dərin dərə
Qalmadı
Mənə biganəlik öyrət, ürəyim!
Şair, nə qazandın?
Hesabat
Qorxuram
Yaxşılar
Bu gecə yuxuda
Şanapipik
Gecə pəncərəmə dırmaşan pişik
Belə dünyanın
Əgər son nəğməmi oxuya bilsəm
Qaçma məndən
Güzəşt
Dünya düzəlmir
Təsəlli
Bu şeytanlar
Yoxdu
Nəğmə
Yolçu, yolun haradı?
Zamana aldanan böyük yazığa
Dalımca gəlmə
İbrət-nifrət muzeyi
Göy altında, yer üstündə
Necə yaşadımsa
Yol ayrıcında söhbət
Əgər mən özümlə üz-üzə gəlsəm
Əgər mən özümlə üz-üzə gəlsəm
Ya rəbbim, bu dünya sən quran deyil
Ata millət, ana millət, ağlama (Hidayət Elvüsal)
Bizi vətən çağırır
Əsgər oğul
Ayağa dur, Azərbaycan
Çıxıb getmək istəyirəm
Biz olmayanlar
Sərhəd çəpərləri
Əsrin yalanları, əsrin vədləri
Qoş məni dağ küləyinə
Dilənçi qaçqın
Nişançı özümüz, hədəf özümüz
Yaşamaq budurmu
Gözəllik saxladı ölümdən məni
Bu millətin dərdi-səri
Ay Allah
Qayıtma
Bu, insan adlanan insan
Bu millətə nə verdik ki?
Yaşamağa nə var ki?
Ay yazıq
Söynən zarafat eyləmə
Vaxtın o vaxtıdı
Düşmən qabağından qaçan kişilər
Qarğıma
Suallar, cavablar
Murova qar yağırdı
Ulu Şahım, qılıncına söykənim
Çeçen faciəsi
Qoluzorlulara nifrətim var
Sənə inanıram
Gecikdi
Göydən dörd alma düşdü
Kirpinin xəbərdarlığı
Atalar
İnsan yalan danışır
Mikayıl şer oxuyur
Yanın işıqlarım
Bülbül
Rəssam ana
Şərqin çağırışı
O niyə küsdü?
Oxşatma
Mənim yolum
Kefli İsgəndərlə görüş
Uzaq diyarda bir gecə
Fars müğənnisi
 
Bizim Nizami yaşlı ağsaqqal, müdrik poeziyamız, eyni zamanda, həmişə gənclik həvəsli, gənclik ehtiraslı olub.
Əsl sənət «söz oxuna meylli» deyil
Başqa cür desək,  sənətkar insan  da dağlar kimidir.
Şair doğmalığı, şair yadlığı!
Təbiət arxayın idi, toxtaq idi. Ancaq zaman elə zaman idi ki,
Uzun müddət xatirə yazmağı xoşlamamışam. Elə indi də xoşlamıram.
Niyyətimiz haradır, Mənzilimiz?...
Ucalıq, mərdlik və dostluq poeziyasıfree counters
Copyright© 2009 Saytı hazırladılar:
İdeya: İradə Tuncay
Dizayner: Nizami Allahyarov
Operatorlar: Mehriban Cəfərova, Gülər İsmayılova, Vüsalə Babayeva
Korrektor: Şamxal Şəbiyev
Site by: azDesign.ws